kanji: font size:
English:
                                                 
<[ 1, 2, 3, 4, ... ]>


picpronounciationmeaning
baifollow, accompany, attend on
font size:
baigo-between
font size:
bai, ka(u)buy, invest in
font size:
baiindemnify
font size:
kaku, byaku, shiro, shira, shiro(i)white, innocence
font size:
haku, bakugain, receive, exposition, well informed
font size:
baku, mugiwheat, barley, oats, rye
font size:
bakuvague, obscure, deserd, wide
font size:
baku, shiba(ru)bind, tie, fasten, chain, arrest
font size:
bakuburst open, pop
font size:
<[ 1, 2, 3, 4, ... ]>

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k


l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y


KANJI
MAIL
this site