kanji: font size:
English:
                                                 
<[ 3, 4, 5, 6, 7, ... ]>


picpronounciationmeaning
sei, yu(ku)die, pass away
font size:
seki, yuuevening
font size:
setsu, yukisnow, snowfall, rinse
font size:
zen, yo(i)good, right, virtue
font size:
soo, shoo, yosoo(u)dress, spruce up, equip, pretend
font size:
dai, tai, ka(waru), ka(eru), yo, shiroreplace, change, period, fee, price, substitution, reign, life
font size:
too, yuhot water, hot bath, hot spring
font size:
doku, toku, too, yo(mu)read, understand, guess
font size:
nan, yawa(raka), yawa(rakai)soft
font size:
ha, yabu(ru), yabu(reru)tear, break, deatroy, defeat, be torn, be defeated
font size:
<[ 3, 4, 5, 6, 7, ... ]>

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k


l
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y


KANJI
MAIL
this site